Este sitio web puede utilizar algunas "cookies" para mejorar su experiencia de navegación.
Por favor, antes de continuar con su navegación por nuestro sitio web, le recomendamos que lea la POLÍTICA DE COOKIES.

Aceptar la Política de cookies

 
¡Bienvenido! Información de Interés Empresas Asociadas Junta Directiva

Fusteria VINSER, S.L.

Fusteria VINSER, S.L.
C/ Forners i pastissers, s/n
Telf. 971482512 - Fax 971482512
e-mail: fusteriavinser@gmail.com

La empresa:

Vidrieres assajades segons codi tècnic per CETEBAL

Fusteria VINSER S.L. té avaluades pel Laboratori de Finestres de CETEBAL les característiques tècniques:

 • Permeabilitat aire
 • Estanquitat aigua
 • Resistència càrrega vent
 • Característiques mecàniques de les finestres i portes exteriors, entre elles les finestres tipus menorquines


Actualment el CTE ja exigeix que es conegui la permeabilitat a l’aire i la transmitància tèrmica de les finestres posades a obra. Fusteria Vinser S.L. coneix les característiques de les seves vidrieres.

Segons la legislació vigent des de l’1 de febrer de 2010 és obligatori el marcat CE de les Finestres i Portes Exteriors. La responsabilitat és del fabricant, qui ha de:

 • Realitzar uns assaigs obligatoris depenent del tipus d’element
 • Implantar un control de producció en fàbrica
 • Marcat del Producte
 • Declaració de Conformitat


Fusteria Vinser, S.L. compleix amb la normativa de finestres i es compromet a realitzar assaigs de nous perfils que es vulguin sol·licitar.

Fusetria Vinser S.L disposa de les vidrieres complint amb el Codi Tècnic de l’Edificació i el Marcat CE per a portes d’exterior, implicant que:

 • Ha realitzat els assaigs de producte disposant de la caracterització tècnica de les finestres, realitzat pel Centre Tecnològic Balear de la Fusta. A destacar haver realitzats assaigs sobre finestra tipus menorquina.
 • Té implantat un control de producció en fàbrica que garanteix la fabricació industrial del producte amb qualitat.


En cas de ser del vostre interès sol·liciteu-nos la informació tècnica que tenim a la vostra dipsosició.

Fusteria Vinser S.L. es compromet a realitzar assaigs de nous perfils que es vulguin sol·licitar.


Test-proof glazers according to the techincal code CETEBAL

VINSER Carpintery has had the following tested and validated by the window Laboratory of CETEBAL:

 • Air tightness
 • Water tightness
 • Wind resistance
 • Mechanical characteristics of the windows and exterior doors, among these Menorcan-style windows.


At present the CTE (Technical Building Code) already requires the knowledge of air tightness and temperature transmittance of the windows placed and fitted. Fusteria VINSER S.L. has a high knowledge of the features of its windows.

According to the current legislation valid from 1 February 2010, the marking of CE in the windows and exterior doors is compulsory.

The manufacturer is responsible for:

 • Making the mandatory tests depending on the element (air, wind, rain)
 • Implementing an in-factory production control
 • Product marking
 • Declaring conformity


Fusteria Vinser S.L. complies with the window legislation and is committed to testing new cross section if required.

Fusteria Vinser S.L. has a display of stained-glass windows which comply w2ith the regulations of the Technical Code of building and Marking CE in exterior doors, implying that:

 • Testing has been carried out and we have at your disposal the technical characteristics of the windows made by the Technological Centre of wood of the Balearic Islands, highlighting the testing on the Menorca-style window.
 • An in-factory control production has been implemented, which guarantees the manufacture of a quality product.


Do not hesitate to contact us for any further information.

Fusteria Vinser S.L. will test new cross-sections of windows if requested.

Fotografías:  (5 fotos)

Haz click en las fotos
para ampliar.


[Madera] 

Volver a Empresas